Matz o Ruby 1.9

Wysłane przez Marek Tenus (~marcus) dnia 24.02.2008

Na Youtube ukazał sie film z wykładu Matza na temat Ruby 1.9 z lutego 2008 roku. Z pewnością dużym plusem tego nagrania jest to, że możemy wysłuchać samego twórcy na temat zmian dokonanych w wersji 1.9. Poza tym większości informacji o tych zmianach nie znajdziecie nigdzie w internecie, więc warto poznać nowe możliwości języka. Pokrótce Matz opisuje również czego możemy oczekiwać w wersji 2.0, nad która wciąż trwają prace.


Konferencja RoR w Portland w twoim komputerze

Wysłane przez Marek Tenus (~marcus) dnia 30.01.2008

Dostępny jest w postaci multimedialnej zapis wystąpień z konferencji Ruby on Rails w Portland z 2007 roku. Warto zobaczyć ,czego dotyczyła konferencja i wysłuchać naprzykład twórcy RoR o jego planach dotyczących Ruby on Rails . Warto także zwrócić uwagę na naprawdę luźną i przyjazną atmosferę panującą podczas tej konferencji.

więcej…

Bootstrap 8.01

Wysłane przez Krzysztof Kempiński dnia 11.01.2008

W imieniu organizatorów, zapraszam wszystkich na kolejny Bootstrap, który odbędzie się 19 stycznia w samo południe w klubie Chłodna 25 w Warszawie.
Podczas spotkania Jarosław Rzeszótko zaprezentuje zmiany jakie wprowadzono w nowej wersji Railsów, w wystąpieniu pt. "Rails 2.0, czyli web aplikacje jeszcze bardziej subiektywnie"Rails 2.0.2 - zmiany

Wysłane przez Krzysztof Kempiński dnia 18.12.2007

16 grudnia otagowana została wersja Rails 2.0.2. Należy więc przypuszczać, że niedługo ukaże się jako oficjalny release.
Najważniejsze zmiany dotyczą:

ActionPack
1. Konfigurowalne serwery asset:

ActionController::Base.asset_host = Proc.new { |source| 
"http://assets#{rand(2) + 1}.example.com" }
image_tag("rails.png")
  => <img src="http://assets2.example.com/images/rails.png" alt="Rails" />
stylesheet_include_tag("application")
  => <link href="http://assets1.example.com/stylesheets/application.css" 
media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />

2. Automatyczne tworzenie katalogów przeznaczonych na cache dla plików JavaScript i CSS
javascript_include_tag(:all, :cache => "cache/money")


Inne zmiany
1. Domyślną bazą staje się SQLite3
Zatem aby utworzyć projekt Rails, który korzystałby z bazy MySQL, trzeba wydać polecenie:

rails -d mysql my_app_name


2. Szybsze ładowanie templatów, dzięki domyślnemu włączeniu ActionView::Base.cache_template_loading w trybie production

3. Nowy rake task do migracji, który cofa ostatnią migrację: rake db:migrate:redo

4. Nowy rake task do generowania kluczy: rake secret, wygenerowany klucz możemy używać np. do kodowania cookie w sesjach za pomocą kodu:
config.action_controller.session = {
  :session_key => '_your_app_session',
  :secret      => 'some super long string'
}


Koszulki z tematem Ruby

Wysłane przez Krzysztof Kempiński dnia 16.12.2007

RubyRags to nowa firma z branży odzieżowej, specjalizująca się w koszulkach z motywami Ruby i Ruby on Rails. Koszulka kosztuje około 20$ plus dostawa. Zapraszamy chętnych na zakupy :)